Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Înregistrare căsătorie - divorț la consulat

Durata serviciului: 15 minute
Programare obligatorie:

Înregistrare căsătorie
 • Cost - 45 euro Din ziua depunerii cererii data căsătoriei va fi convenită cu viitorii soți în termenul legal de la 30 la 60 zile
Înregistrare divorț
 • Cost - 155 euro Din ziua depunerii cererii, data divorțului va fi stabilită de funcționarul consular în termenul legal de 30 zile.
Cetățenii Republicii Moldova pot solicita înregistrarea căsătoriei la Secția consulară. La fel cetățenii Republicii Moldova pot solicita desfacerea (divorțul) căsătoriei, dacă nu au neînțelegeri în privința creșterii și educației copiilor minori comuni și în privința partajului averii
Pentru depunerea cererii de divorț urmează să se prezinte în original următoarele acte:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc și 2 fotocopii (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară).
 • certificatele de naștere moldovenești ale copiilor minori și 2 fotocopii (la divorț);
 • certificatul de căsătorie și 2 fotocopii (la divorț);

 

Căsătoria între doi cetățeni moldoveni:
 • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie al cetățeanului moldovean;
 • certificat de divorț moldovenesc eliberat pe numele solicitantului sau certificat de deces moldovenesc al soț/soției, după caz;
 • copia pașaportului viitorului soț (doar pagina cu fotografia) sau copie simplă după buletinul de identitate moldovenesc;

 

Căsătoria cu un cetățean străin, se va prezenta:
 • copia pașaportului viitoarei/viitorului soții/soț (doar pagina cu fotografia) sau copie simplă după cartea de identitate electronică, fără traducere și Apostila;
 • certificatul de stare civilă a viitoarei/viitorului soții/soț.
 • Cererea de căsătorie/divorț se depun personal de către ambii soți/viitori soți.
 • Căsătoria se va înregistra după expirarea termenului de 30 zile din data depunerii cererii, dar nu mai mult de 60 zile. În ziua preconizată se vor prezenta ambii viitori soți pentru semnarea actului de căsătorie.
 • Divorțul poate fi înregistrat doar după 30 din data depunerii cererii, în prezența ambilor soți, în lipsa pretențiilor de ordin material sau partajare a bunurilor comune. În cazul unor neînțelegeri privind partajarea bunurilor comune, întreținerea copiilor minori comuni – divorțul urmează a fi realizat exclusiv pe cale judiciară. Neprezentarea nemotivată a unuia dintre soți nu atrage după sine anularea procedurii.
 • Taxele se vor achita în ziua depunerii cererii. La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • NU este obligatorie achitarea în avans a serviciilor consulare.
 • În cazul divorțului fiecăruia dintre soți i se eliberează certificat de divorț individual, cu număr diferit.
 • În cazul în care unul dintre soți a preluat numele celuilalt soț în rezultatul căsătoriei, acesta își poate păstra numele, dacă dorește.