Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

Adeverința de autenticitate a permisului de conducere

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie un act notarial = o programare

  • Adeverința de autenticitate a permisului de conducere 25 euro
De regulă, adeverința de autenticitate a permisului de conducere, se solicită personal sau prin intermediul unei persoane împuternicite (mandatată cu procură autentificată notarial), în baza unei programări prealabile
TRANSMITEREA PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR POȘTALE:
După perfectarea actului, titularul, în baza unui acord scris, poate solicita transmiterea adeverinței prin intermediul serviciilor de curierat. În acest sens, va contacta operatorul de servicii de curierat și va stabili modalitatea ridicării și livrării la destinația solicitată, cu informarea ulterioară a secției consulare.
  • cerere tip (disponibilă AICI);
  • după caz, cererea privind transmiterea prin intermediul serviciilor poștale (disponibilă AICI)
  • copie după pașaport sau buletinul de identitate MD;
  • o copie a permisului de conducere MD / sau dovada depunerii pentru preschimbare;
  • o copie după cartea de identitate RO / sau permisul de ședere în RO;
  • confirmarea plății taxei consulare și aferente;
  • NU este obligatorie achitarea în avans a serviciilor consulare.

Denumirea băncii: BRD Groupe Societe Generale

Beneficiar: Ambasada Republicii Moldova în România

RO26BRDE445SV71459534450

Mențiune: Adeverință permis de conducere