Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Anunţ privind măsurile referitoare la regimul de intrare în Republica Moldova, începând cu data de 15 iulie 2020

Publicat:Mon, 13/07/2020 - 17:37

Potrivit Hotărârii nr. 20 din 10 iulie 2020 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică din Republica Moldova, se prelungește până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel national.

Se interzice până la data de 1 august 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:
1. membri de familie ai cetățenilor RM;
2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permisde ședere sau un alt document echivalent;
4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
5. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusive însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
7. lucrătorii transfrontalieri;
8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Excepție de la prevederile menţionate, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:
1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusive însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;
4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;
5. lucrătorii transfrontalieri;
6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
7. persoane în transit.

Textele integrale al Hotărârilor CNESP pot fi consultate aici:

https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus