Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Apostila

Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova informează că, începînd cu 22 martie 1998, actele eliberate de către organele competente ale României se recunosc pe teritoriul Republicii Moldova fără supralegalizare sau Apostilă, la fel ca şi documentele eliberate de organele competente ale Republicii Moldova se recunosc pe teritoriul României fără supralegalizare sau Apostilă.

 

Abolirea susmenţionată este reglementată de articolul 22 al Tratatului între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la 06 iulie 1996. Textul integral al Tratatului poate fi consultat pe pagina oficială a Ministerului Justiţiei.

 

Potrivit art. 3 alin 2 al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, la care Republica Moldova si România sunt parte, apostila nu poate fi cerută atunci cînd există o înţelegere între două state conctante care scuteşte actul de supralegalizare. Textul integral al Convenţiei poate fi consultat pe pagina oficială a Ministerului Justiţiei