Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Buletine de Identitate

PERFECTAREA BULETINELOR

 

Cetăţenii Republicii Moldova aflaţi temporar în străinătate pot solicita perfectarea buletinului de identitate în următoarele situaţii:

 

 • perfectarea pentru prima dată a buletinului de identitate ;
 • schimbarea/modificarea datelor personale;
 • expirarea termenului de valabilitate;
 • pierderea, furtul sau deteriorarea buletinului de identitate;
 • dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova.

 

Pentru examinarea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitanţii depun PERSONAL la Ambasadă următoarele acte în original + 2 fotocopii (se selectează după caz):

 

 • buletinul de identitate şi fişa de însoţire;
 • în cazul pierderii buletinului precedent, se depune o declaraţie de pierdere sau furt (formularul poate fi obţinut la Secția consulară);
 • paşaportul pentru călătorii în străinătate (a paginii unde este plasată fotografia);
 • certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere;
 • certificatul privind grupa sangvină (se prezintă numai în cazul perfectării primului buletin de identitate);
 • consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii);
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani (dacă copiii s-au născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • patru fotografii color, fără luciu, de mărimea 35x45 mm;
 • două fotografii de mărimea 100x150 mm (conform cerinţelor de mai jos). Pe verso fotografiilor solicitantul scrie următoarele: "Eu, (numele de familie, prenumele solicitantului), născut/ă pe data (data, luna, anul), confirm imaginea personală pe fotografia prezentată. (semnătura solicitantului).”
 • dovada înregistrării la domiciliu sau reşedinţă + 2 fotocopii. Dacă nu există dovada, la Ambasadă se întocmeşte avizul privind eliberarea actului de identitate fără înregistrare la domiciliu;
 • bonurile de plată pentru perfectarea buletinului de identitate care vor include tariful buletinului de identitate (în funcţie de termenul de confecționare, conform tabelului de mai jos) + taxa consulară și aferentă de 45 euro.

 

Important!
- Prezența solicitantului buletinului și a reprezentantului legal la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea buletinului prin procură.
- Buletinul poate fi ridicat doar de către titular personal/reprezentantul legal sau prin procură.

 

TAXELE pentru eliberarea buletinului de identitate
Notă:
-Termenul de obţinere/eliberare a buletinului de identitate prin intermediul Ambasadei indicat în tabelul de mai sus, reprezintă durata de confecționare a buletinului în Republica Moldova, la care se adaugă un termen pentru expedierea/primirea documentelor la Ambasadă.
- Termenele indicate în tabelul de mai jos reprezintă durata de confecționare a buletinului de identitate în Republica Moldova. La aceste termene se adaugă aproximativ 3 săptămîni pentru expedierea și recepționarea documentelor de către Ambasadă!!!
Nr.
d/o
Denumirea serviciuluiTermenul de confecționare în Republica MoldovaTariful în
EURO
1Eliberarea buletinului de identitate30 zile calendaristice
15 zile calendaristice
5 zile lucrătoare
6
10
19
2Eliberarea buletinului de identitate în locul celui pierdut sau furat30 zile calendaristice
15 zile calendaristice
5 zile lucrătoare
6
15
29
3Eliberarea buletinului de identitate provizoriu:
a) fără fotografierea persoanei;
b) cu fotografierea persoanei;
 
24 ore
 
 
2
3,50
4Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului RM (RA de generaţia I sau II) în locul celei pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului.30 zile calendaristice
15 zile calendaristice
5 zile lucrătoare
1
1,50
3

(Tarife aprobate prin ordinul ÎS „CRIS Registru" nr. 163 din 12.05.2015)

 

Anexă:

 

Cerinţele faţă de fotografia 100x150 mm, prezentată de solicitant la documentare:

 • Fotografia trebuie să fie în culori, fără luciu.
 • Fotografia trebuie să fie nu mai veche de şase luni (în cazul minorilor mai recentă).
 • Fotografia trebuie să reprezinte imaginea facială a persoanei, cu umerii drepţi, cu privirea îndreptată direct spre obiectivul aparatului de fotografiat, cu expresie neutră a feţei şi cu gură închisă, pe fundal alb.
 • Ochii trebuie să fie deschişi şi neumbriţi de păr.
 • Nu sunt permise fotografii cu capul acoperit şi frizuri ce închid faţa.
 • Iluminarea trebuie să fie uniformă, fără umbre sau reflecţii pe faţă sau pe fundal.
 • Dacă persoana poartă ochelari, ochii trebuie să se vadă clar, fără reflecţii de la ochelari. Nu sunt permise fotografii cu ochelari cu lentile întunecate.
 • Pe fotografie trebuie să lipsească efectul “ochilor roşii”.