Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

Certificat de cazier judiciar

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare

 • Cazierul judiciar/contravențional se emite în circa 20 zile calendaristice - 25 euro

Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotarele țării dispun de posibilitatea solicitării cazierului online, cu livrarea internațională la locul indicat.

Informația despre posibilitatea obținerii cazierului prin intermediul platformelor autorizate poate fi consultată la următoarele link-uri.1

https://servicii.gov.md/ro/organization/STI și https://eservicii.gov.md/mai/sti

La consulat poate fi solicitat cazierul judiciar.

Cazierul judiciar este un document eliberat de autoritățile Republicii Moldova care reflectă situația judiciară a unei persoane.

 • pentru cetățeanul Republicii Moldova – un act de identitate valabil eliberat de autoritățile Republicii Moldova (pașaport pentru călătorii în străinătate sau buletinul de identitate cu fișa de însoțire (în cazul buletinului de tip nou fișa de însoțire nu este necesară)).
 • pentru cetățeanul străin – act de identitate valabil (pașaport sau carte de identitate de model nou, după caz).
 • orice cetățean străin poate solicita cazier judiciar emis de Republica Moldova.
 • cazierul judiciar se eliberează în limba română.
 • pentru solicitarea cazierului judiciar este obligatorie prezența solicitantului pe numele căruia se va emite actul.
 • cazierul se emite de consulat/ambasadă (str. Ermil Pangratti nr.12) după verificarea informației Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
 • cazierul judiciar eliberat de consulat/Ambasadă nu necesită legalizare. Acest tip de document este recunoscut de către autoritățile din statul de reședință.
 • cazierul judiciar este valabil 90 zile din data emiterii, fără posibilitatea prelungirii acestui termen.
 • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului.
 • NU este obligatorie achitarea în avans a serviciilor consulare.
 • Secția consulară informează telefonic solicitantul despre orarul de ridicare a actului, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.