Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Cetăţenia

Redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

Foştii cetăţeni ai Republicii Moldova, domiciliaţi permanent în România, în Serbia sau în Muntenegru care doresc să redobîndească cetăţenia Republicii Moldova, pot depune cererile respective la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.

 

Pentru examinarea cererii de redobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova solicitanţii depun la Secţia Consulară a Ambasadei următoarele acte:

 

 • autobiografia în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi data stabilirii cu domiciliul permanent în România, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei moldoveneşti;
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 • adeverinţa privind renunţarea la cetăţenia moldovenească sau copia hotărîrii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova (în cazul în care persoana deţine documentul nominalizat);
 • copia actului de identitate;
 • 4 (patru) fotografii de mărimea 4,5 x 3,5 cm;
 • cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • copia bonului de plată a taxei consulare 10 euro-taxa consulara+5 euro-taxa aferenta

 

Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

Pentru depunerea dosarului de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova este necesar de a prezenta personal la Ambasadă, următoarele acte:

 

 • Paşaport naţional şi 4 copii ale paginilor cu datele personale și a ștampilei privind ”Emigrarea autorizată”;
 • Certificat de naştere, în original şi 4 copii. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova ;
 • Certificat de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 4 copii. Dacă căsătoria şi/sau de divorţ au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se vor prezenta certificate de căsătorie şi/sau de divorţ eliberate de către OSC din Moldova ;
 • Certificat de schimbare numelui/prenumelui, în original şi 4 copii (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Moldova ;
 • Certificat de naştere copiilor minori, în original şi 4 copii (dacă copilul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Moldova ;
 • Certificat privind acordarea cetăţeniei române, sau altei cetățenii, sau garanţie de obţinere a cetăţeniei din partea statului de domiciliu, în original şi 4 copii;
 • 4 fotografii color (35mm x 45 mm), pe fon alb;
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu cu indicarea membrilor familiei ce locuiesc cu solicitantul în original şi 4 copii;
 • Autobiografia solicitantului (datată şi semnată de către solicitant) în original şi 3 copii;
 • Declaraţie - consimţământ a copilului în vârstă de la 14 până la 18 ani pentru renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu părintele, perfectată la notar sau Ambasadă, (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa minorului este obligatorie);
 • Declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova privind acordul său la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului său minor împreună cu celălalt părinte autentificată la notar sau Ambasadă (în cazul perfectării declaraţiei la Ambasadă prezenţa părintelui declarant este obligatorie) sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a părintelui care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul său minor.

 

Taxa consulară pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenia RM constituie 300 - Euro.

 

Adăugător taxei consulare se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 30 Euro.