Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

Cetatenie prin redobândire

Durata serviciului: 30 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

Termenul de soluționare a cererii nu poate depăși 1 an de la data depunerii cererii
 • În temeiul prevederilor art. 16 din Legea cetățeniei 1024/2000 – 20 euro;
Persoanele care au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, pot redobândi cetăţenia moldovenească. Pentru aceasta e nevoie să depună la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova, în baza unei programări prealabile, o serie de acte.
Pentru redobândirea cetățeniei solicitantul va prezenta:
 • Cererea solicitantului (se completează şi semnează în prezenţa funcţionarului consular);
 • Autobiografia (va conţine informaţii despre perioada de domiciliere în Republica Moldova, data de stabilire cu domiciliu permanent în străinătate, starea civilă, viza de domiciliu, locul de muncă, rudele apropiate: părinţi, soţ/soţie, copii, motivul pierderii cetăţeniei);
 • Adeverinţa de la domiciliu privind componenţa familiei;
 • Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova);
 • Actul de identitate, în original şi 4 copii;
 • Cazierul judiciar din ţara de domiciliere;
 • Patru fotografii color, 35 x 45 mm;
 • Cererea şi autobiografia solicitantului de cetăţenie se vor completa în limba română. Documentele perfectate în alte limbi decât română trebuie sa fie traduse;
 • Bonul de plată privind achitarea taxei consulare și aferente;
 • NU este obligatorie achitarea în avans a serviciilor consulare.

Toate documentele se prezintă în original + 3 fotocopii.