Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

Declarații consulare

Durata serviciului: 20 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare.

  • declarația consulară costă 25 euro și se eliberează în ziua prezentării solicitantului la secția consulară
Declarația consulară emisă de consulat reprezintă un document oficial ce certifică anumite fapte sau acțiuni ale cetățeanului Republicii Moldova, ca exemplu: autenticitatea unui document; clarificarea divergențelor din actele de identitate sau de stare civilă ale persoanei (nume/prenume, schimb de nume/prenume, păstrarea numelui după căsătorie și/sau divorț/deces soț/soție, locul nașterii indicat incomplet sau divers în acte, starea civilă a persoanei, alte situații); existența sau lipsa veniturilor și bunurilor imobile în Republica Moldova (se emite doar la prezentarea certificatelor eliberate de inspectoratul fiscal sau serviciul cadastral teritorial din RM), etc.

Declarația consulară are de regulă un conținut divers în dependență de cazul individual al persoanei.

  • actul de identitate moldovenesc (pașaport valabil sau expirat, după caz)
  • actele asupra cărora urmează să se expună cu clarificări consulatul (pașaport sau carte de identitate emise de alte state în cazul dublei cetățenii, permisul de conducere moldovenesc și/sau emis de alte state).
  • în anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare eliberate Republica Moldova.
  • la depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar.
  • NU este obligatorie achitarea în avans a serviciilor consulare.