Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Emigrare autorizată

Durata serviciului: 30 minute
Programare obligatorieun solicitant = o programare.

 • Examinarea cererii în termen de 30 zile – 116 euro.
 • Examinarea cererii în termen de 45 zile – 102 euro.
Ce înseamnă EMIGRAREA AUTORIZATĂ – este permisiunea oficială a autorităţilor Republicii Moldova, privind plecarea pentru stabilirea cu domiciliul în străinătate. În rezultatul acestei acțiuni, titularul va obține o ștampilă în paşaport, care va menționa ”Autorizarea emigrării în România”.
Cetăţenii, care pleacă din Republica Moldova pentru a se stabili cu domiciliul peste hotare, au dreptul să-şi ia pe cont propriu bunurile ce le aparţin lor şi membrilor familiei, valuta câștigată în mod legal, să-şi menţină în proprietate bunurile ce le stăpânesc de drept în teritoriul republicii, precum şi mijloacele băneşti, hârtiile de valoare şi alte valori, care se păstrează în băncile Republicii Moldova. Scoaterea din ţară de către cetăţeni a obiectelor de artă şi altor valori se va face conform reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova.
Pentru examinarea cererii de emigrare autorizată solicitantul va prezenta:
 • Paşaport valabil;
 • Buletinul de Identitate MD și fișa de însoțire;
 • Livretul Militar (pentru supuşi militari) sau certificatul privind excluderea din evidenţa militară;
 • Adeverinţa de pensionar (pentru pensionari);
 • 4 (Patru) fotografii color - 35x45 mm;
 • Certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatele de naştere ale copiilor minori (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • Certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere;
 • Declaraţia autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Declaraţia autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani, care emigrează cu unul din părinţi, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv;
 • Declaraţia autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reședința în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă şi declaraţia din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabilește minorul acordă spațiul locativ şi întreţinere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinţii se prezintă suplimentar decizia autorităţii tutelare;

Toate documentele se prezintă în original + 2 copii.

 • Toate documentele se prezintă în original + 2 copii. Toate documentele eliberate de organele competente neerlandeze sau ale altui stat, urmează a fi apostilate şi traduse în limba română de către un traducător autorizat.
 • La depunerea cererii pentru autorizarea emigrării plata taxelor urmează a fi efectuată prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului;