Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Pașapoarte

PERFECATAREA PAȘAPOARTELOR

 

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul să fie în posesia a două pașapoarte concomitent și pot să solicite un paşaport nou, în unul din următoarele cazuri:

 

 • nu dețin pașaport sau este pierdut/furat paşaportul anterior;
 • dețin paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
 • dețin paşaport cu termen expirat sau al cărui termen expiră în 6 luni;
 • lipsesc pagini libere în paşaport;
 • dețin un pașaport în vigoare, dar doresc un alt pașaport biometric;
 • la documentarea primară a minorilor.

 

Pentru examinarea cererii de emitere a paşaportului solicitanţii depun PERSONAL la Secția Consulară, str. Emanoil Porumbaru nr.89, următoarele acte în original:

 

 • o fotografie pe suport electronic în format JPG, color, pe fon alb (pentru copiii mai mici de 4 ani, ceilalți solicitanți vor fi fotografiați la Ambasadă la momentul depunerii cererii, motiv din care urmează a fi respectate cerințele privind aspectul exterior la preluarea imaginii faciale pentru actele de identitate: stil sobru al ținutei, îmbrăcăminte de culoare închisă (se interzic hainele de culoare albă și cu decolteu), coafuri clasice, simetrice și nevoluminoase));
 • buletinul de identitate moldovenesc cu fişa de însoţire, valabil;
 • paşaportul (în cazul lipsei paşaportului precedent, se depune o declaraţie de pierdere sau furt );
 • certificatul de naştere al solicitantului (dacă solicitantul s-a născut în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere);
 • certificatul de căsătorie şi/sau certificatele de divorţ (în cazul căsătoriei încheiate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de căsătorie moldovenesc transcris sau se va solicita procedura de transcriere.
 • certificatul despre schimbarea numelui şi/sau prenumelui (dacă schimbarea numelui a rezultat din încheierea căsătoriei, acest certificat nu se va prezenta). Dacă schimbarea numelui/prenumelui a fost efectuată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat moldovenesc transcris de schimbare a numelui /prenumelui sau se va solicita procedura de transcriere;
 • certificatul privind grupa sangvină (se prezintă numai în cazul perfectării primului paşaport/pentru minori);
 • declaraţia în scris a ambilor părinți în cazul în care aceștia sunt în afara căsătoriei sau aflaţi în divorţ și în hotărîrea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului;
 • hotărârea judecătorească de adopţie (în cazul în care există adopţii);
 • consimţământul notarial autentificat al adoptatorului referitor la includerea datelor personale în calitate de părinte al copilului adoptat, în actul de naştere rectificat (în cazul în care există adopţii);
 • bonurile de plată pentru perfectarea paşaportului în suma care include tariful pentru confecționarea paşaportului în funcţie de termenul solicitat (tabelul de mai jos) + taxa consulară și aferentă.

IMPORTANT!

- Prezența solicitantului pașaportului la Ambasadă este obligatorie! Nu se permite solicitarea/perfectarea pașaportului prin procură.
- Pașaportul se perfecționează doar pentru solicitanții care deţin buletin de identitate moldovenesc valabil. În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, cetăţenii solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.
- Minorii care au împlinit vîrsta de 16 ani pot solicita pașaport doar dacă dețin buletin de identitate. În caz contrar sau în cazul în care buletinul este pierdut/furat, se solicită concomitent perfectarea buletinului de identitate şi a paşaportului biometric.