Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

Relaţii comercial-economice

Relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și România se bucură de o dinamică robustă.

În anul 2020, România s-a clasat pe locul 1 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu o pondere de 16.9% din volumul comerțului total.

Schimburile comerciale între Republica Moldova și România au cunoscut o creștere de 24.3%, în perioada ianuarie – noiembrie 2021. Valoarea comerțului exterior al Republicii Moldova cu România a înregistrat în perioada de referință suma de 1.5 mlrd USD. Exportul a înregistrat suma de 751 mln. USD ( + 15.5%). Importul de mărfuri din România în Republica Moldova în perioada de referință a constituit 756 mln. USD ( + 33.9%). Pe parcursul anului 2020 schimburile comerciale moldo-române au însumat 1,34 mlrd. USD.

România se clasează pe locul 2 printre principalii investitori ai Republicii Moldova, cu prezența a peste 1500 de companii românești în Republica Moldova. Investiţiile în capitalul social au însumat circa 6 mlrd. MDL.