Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Relaţii culturale

În anul 2010, Institutul Cultural Român a deschis o filială la Chişinău - Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”.

Domeniul culturii între Republica Moldova şi România este reglemntat de Protocolul de cooperare între Ministerul Culturii și Identității Naționale din România și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, semnat în marja ședinței comune ale guvernelor din 22 noiembrie 2018. Documentul prevede îmbunătățirea cadrului juridic necesar pentru realizarea unor acțiuni concrete, precum cooperarea în domeniul culturii și artei prin schimbul de artiști și ansambluri artistice, organizarea de expoziții de artă plastică, cooperarea directă între muzee, galerii, cooperarea în domeniul cercetării, protejării și conservării patrimoniului cultural imaterial și schimbul de specialiști în domeniul muzeelor etnografice. La fel, documentul relevă cooperarea părților în pregătirea dosarelor de nominalizare a elementelor comune de patrimoniu pentru înscrierea în listele UNESCO.

Republica Moldova şi România au promovat în comun trei dosare transnaţionale în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii: ,,Colindatul în ceată bărbătească” (2013), ,,Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei” (2016), „Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie” (2017). Experții din Republica Moldova și România elaborează dosarul transnațional UNESCO „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova”.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova este implicat în acţiuni culturale comune cu Ministerul Culturii al României.  Informaţii suplimentare pot fi găsite pe site-ul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova - www.mecc.gov.md