Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

RESTRICȚII DE CĂLĂTORIE PE TERITORIUL MUNTENEGRULUI

Publicat:Fri, 02/10/2020 - 11:21

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova în România

STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE:

Intrarea în Muntenegru este permisă cetățenilor străini, cetățenilor muntenegreni și cetățenilor străini cu drept de ședere în Muntenegru în următoarele condiții:

  • Fără restricții suplimentare dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. este rezident al unei țări incluse pe lista verde sau, anterior sosirii în Muntenegru,  a avut o ședere de minim 15 zile într-un stat inclus pe lista verde;

2. cu 15 zile înaintea sosirii în Muntenegru  nu a avut rezidența/nu a călătorit într-un stat care nu este inclus pe lista verde, cu excepția tranzitului (fără oprire și dovedit prin datele de intrare/ieșire certificate prin ștampila poliției de frontieră); lista verde include statele membre UE și alte state specificate de Institutul de Sănătate Publică din Muntenegru: https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju

  • în baza unui test negativ molecular tip PCR pentru SARS-CoV-2 sau rezultat pozitiv pentru testul anticorpi la SARS-CoV-2 clasa IgC prin test ELISA, care să nu fie mai vechi de 72 ore la momentul intrării în Muntenegru, pentru rezidenții statelor de pe lista galbenă:  Albania, Bosnia și Herțegovina, Canada, Israel și Singapore, Statele Unite ale Americii, Serbia, Macedonia de Nord; obligativitatea deținerii unui test nu se aplică copiilor cu vârsta mai mică de 5 ani;
  • începând cu 6 iulie, toate persoanele care sosesc în Muntenegru din Serbia vor fi plasate în carantină instituționalizată; această prevedere nu se aplică în cazul tranzitului prin Serbia, cu condiția ca acest tranzit să se facă în cursul aceleiași zile de la data intrării;
  • începând cu 12 iulie, călătorii și echipajele care sosesc în Muntenegru din Serbia cu zboruri necomerciale/trafic aerian temporar trebuie să prezinte un test PCR negativ la SARS-CoV-2 care să nu fie mai vechi de 72h, efectuat de un laborator acreditat, în conformitate cu recomandările Institutului de Sănătate Publică din Muntenegru; trebuie să dovedească rezervarea cazării într-o unitate hotelieră; operatorul aerian trebuie să solicite aprobarea zborului cu 48 h înainte și trebuie să prezinte lista pasagerilor și a echipajului; solicitarea de zbor poate fi aprobată sau respinsă;
  • este suspendat transportul internațional feroviar de persoane;
  • transportul internațional aerian și rutier de persoane este permis din și pe teritoriul statelor incluse pe lista verde;  
  • personalul angajat și călătorii din mijloacele de transport în comun (avion, autobuz, microbuz, taxi) este obligat să poarte măști de protecție;
  • cetățenii muntenegreni și cetățenii străini cu drept de ședere temporară sau permanentă în Muntenegru care sosesc dintr-un stat în afara listei verzi sau galbene, cu excepția tranzitului, sunt plasați în carantină instituționalizată sau autoizolare pentru o perioadă de 14 zile.

Toate punctele de frontieră pentru intrarea în Muntenegru sunt deschise cu următoarele excepții:

cu Bosnia și Herțegovina - punctul de frontieră Vraćenovići, pe drumul Nikšić (MNE) – Bileća (BiH); intrarea călătorilor în Muntenegru din BiH nu este posibilă prin punctele de frontieră Šćepan Polje – Hum, pe drumul Plužine – Foča;

prin punctul de frontieră Meteljka – Metaljka pe drumul Pljevlja – Čajniče în intervalul 07:00-19:00;

cu Serbia - punctul de frontieră  Vuča pe drumul Rožaje – Tutin

CATEGORIILE EXCEPTATE:

- lucrători din domeniul sănătății, cercetători în domeniul sănătății și oameni de știință;

- persoane care efectuează sau asigură transportul de pasageri și mărfuri;

- marinarii care se îmbarcă în/sosesc din/tranzitează state cu mai puțin de 25 de cazuri active la 100.000 de locuitori sunt exceptați de la măsura carantinării/autoizolării, dar pot fi testați pentru infecție cu COVID-19, în funcție de evaluarea medicului epidemiolog desemnat; marinarii care se îmbarcă în/sosesc din/tranzitează state cu peste 25 de cazuri active la 100.000 de locuitori;

- diplomați acreditați în Muntenegru, personal al organizațiilor internaționale, personal militar și lucrătorii din asistența umanitară în îndeplinirea funcțiilor lor;

- anumite categorii de pasageri în tranzit;

- persoane care au nevoie de protecție internațională sau care vin în Muntenegru din alte motive umanitare.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Este permis tranzitul pentru persoanele din state cu rata de cazuri active de peste 25 la 100.000 de locuitori, fără posibilitatea opririi în Muntenegru.

Granițele țării sunt deschise pentru transportul de marfă. Transportatorilor profesioniști de mărfuri le este însă solicitat să utilizeze echipamente specifice de protecție și sa respecte cu strictețe măsurile adoptate.

Șoferilor aflați în tranzit le este interzisă oprirea, staționarea și șederea pe teritoriul Muntenegrului și li se înmânează o decizie, la punctul de frontieră de la intrarea în Muntenegru, în care este menționată denumirea punctului de frontieră de intrare, a punctului de frontieră de ieșire și perioada de timp alocată tranzitării Muntenegrului; șoferilor care au Muntenegru ca destinație pentru descărcare/încărcare mărfuri le este interzis să se abată de la traseu.

Pentru tranzitarea teritoriului, șoferii trebuie să respecte următoarele reglementări: pot fi utilizate zonele de odihnă care au implementate măsurile de protecție sanitară și dezinfecție; în cazul defectării mijlocului de transport, șoferul este obligat să anunțe Poliția; la ieșirea din camion, șoferul trebuie să păstreze distanța de 2 metri față de celelalte persoane și să poarte echipament personal de protecție format din mască și mănuși latex; în cazul în care procedura la punctul vamal și la cel de încărcare/descărcare marfă presupune staționarea șoferului pe teritoriul Muntenegrului pentru o perioadă scurtă de timp, șoferii camioanelor de mare tonaj trebuie să rămână în cabine și să folosească spațiul de odihnă; șoferii camioanelor de tonaj mai mic care trebuie să rămână o noapte pe teritoriul Muntenegrului trebuie să folosească spațiul de odihnă din cabină; se pot folosi spațiile de odihnă destinate camioanelor, care au toalete; în cazul în care se impune șederea prelungită și cazarea la hotel/motel, șoferul este obligat să anunțe Serviciul epidemiologic și să respecte instrucțiunile primite.

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Începând cu 28 septembrie a.c., în funcție de numărul de cazuri noi înregistrate în ultimele 14 zile raportate la 100.000 de locuitori  - indice KI, se aplică măsuri suplimentare aplicabile fiecărei municipalități; indicele KI este stabilit și publicat săptămânal, sâmbăta, de Institutul de Sănătate Publică al Muntenegrului;

1. Pentru municipalitățile cu KI sub 400 – respectarea și aplicarea strictă a măsurilor epidemiologice în vigoare; aplicabilă municipalităților Gusinje, Plužine, Kolašin, Petnjica, Danilovgrad, Tuzi, Šavnik, Mojkovac, Tivat, Herceg Novi, Žabljak, Ulcinj, Bar, Bijelo Polje, Plav, Cetinje;

2. Pentru municipalități cu indice KI între 400 și 799 – funcționarea restaurantelor, barurilor, cafenelelor, etc. doar până la ora 22.00; limitarea la max. 2 persoane/ 1 masă în interiorul și exteriorul localurilor; respectarea distanței de minim 1 m între mese; aplicabilă municipalităților Kotor, Budva, Podgorica, Pljevlja;

3. Pentru municipalitățile cu indice KI între 800 și 1.199 – închiderea restaurantelor, cafenelelor, cofetăriilor, restaurantelor hotelurilor (cu excepția persoanelor cazate în hotelul respectiv); interzicerea adunărilor cu caracter privat la domiciliu, în afara membrilor de familie care locuiesc la aceeași adresă; aplicabilă municipalității Rožaje;

4. Pentru municipalitățile cu indice KI peste 1.200 – se interzic deplasările de la domiciliu în intervalul orar 22.00 – 05.00, cu excepția persoanelor care se deplasează în interes de serviciu; închiderea restaurantelor, cafenelelor, cofetăriilor, restaurantelor hotelurilor (cu excepția persoanelor cazate în hotelul respectiv); interzicerea adunărilor cu caracter privat la domiciliu, în afara membrilor de familie care locuiesc la aceeași adresă; aplicabilă municipalităților Andrijevica, Berane, Nikšić;

- obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile deschise și închise pe întreg teritoriul Muntenegrului, inclusiv pentru copiii cu vârsta de peste 7 ani, cu excepția plajelor și a parcurilor naționale, cu respectarea distanțării sociale și a celorlalte măsuri sanitare specifice;

- sunt permise adunările de persoane în locurile publice deschise cu maxim 40 de participanți, iar închise de maxim 20, cu obligativitatea respectării distanței fizice de minim 2 m;

- interzicerea adunărilor politice în locurile publice;

- interzicerea prezenței publicului la evenimentele sportive;

- interzicerea adunărilor religioase în locurile publice, cu excepția spațiilor aparținând lăcașurilor de cult; recomandarea desfășurării, pe întreg teritoriul Muntenegrului, a slujbelor religioase fără prezența credincioșilor în localurile de cult;

- interzicerea organizării evenimentelor private (nunți, botezuri, aniversări zile de naștere, ceremonii de absolvire, etc); înmormântările au loc doar în cerc familial restrâns;

- interzicerea călătoriilor în interes de serviciu ale personalului din administrația locală și centrală, cu excepția celor de interes național și cu acordul conducerii instituției respective;

- interzicerea excursiilor școlare în străinătate;

- este interzisă vizitarea persoanelor internate în unitățile spitalicești, aflate în instituțiile de protecție socială sau protecție a copilului sau a persoanelor arestate, cu excepția avocaților sau a experților judiciari printr-o decizie a instanței;

- obligativitatea desfășurării activității în centrele de fitness și de sport cu 1 persoană/10mp2 și maxim 20 de persoane, cu respectarea distanței fizice de minim 2 m și a celorlalte recomandări specifice ale Institutului de Sănătate Publică;

- suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preșcolar și școlar de stat și private

- închiderea discotecilor, barurilor și cluburilor de noapte;

- programul de lucru al restaurantelor, cafenelelor, restaurantelor hoteliere, barurilor de pe plajă, etc de pe întreg teritoriul țării este permis doar în intervalul 06.00 - 01.00; este obligatorie respectarea următoarelor măsuri: maxim 2persoane/1 masă în interior și maxim 4 persoane/1 masă la terasă; interzicerea servirii clienților la bar, distanța minimă de 2 m între mese, dezinfecția regulată a spațiilor, mobilierului și echipamentelor, în conformitate cu recomandările Institutului de Sănătate Publică;

- se permite reluarea programelor muzicale live în restaurante, cu respectarea măsurilor de distanțare socială și a obligativității purtării măștii de protecție (cu excepția soliștilor vocali și a instrumentiștilor care cântă la instrumente de suflat); interzicerea dansurilor.

SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

Guvernul Muntenegrului - http://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/

Institutul de Sănătate Publică din Muntenegru - https://www.ijzcg.me/me/novosti/covid-19-popustanje-mjera-u-medunarodnom-saobracaju

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la București

https://romania.mfa.gov.md/

Ambasada Muntenegrului la București

romania@mfa.gov.me

Tel.: (0040-31) 101 19 00

Fax: (0040-31) 101 19 01

Doar în caz de urgență : (004) 0786 910 005