Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

RESTRICȚII DE CĂLĂTORIE PE TERITORIUL SERBIEI

Publicat:Tue, 06/10/2020 - 16:51

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova în România

STARE DE URGENȚĂ: NU

Este declarată epidemie COVID-19; în unele localități este declarată stare excepțională, fiind în vigoare unele măsuri preventive și restrictive suplimentare, fără însă a fi restricționat accesul în și din aceste localități.

RESTRICȚII DE INTRARE 

Începând cu data de 15 august a.c., ora 00.00, accesul cetățenilor străini care intră pe teritoriul Republicii Serbia din România, Bulgaria, Croația sau Macedonia de Nord, cu excepția celor aflați în tranzit, este permis dacă dețin un test PCR negativ pentru SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore de la momentul eliberării rezultatului, emis de laboratoarele acreditate din statul de proveniență.

Cetățenii străini cu reședința sau domiciliul în Republica Serbia (ca și cetățenii sârbi) care intră pe teritoriul Serbiei venind din Croația, Muntenegru și Bosnia-Herțegovina vor primi la intrarea în Serbia o înștiințare scrisă privind obligativitatea prezentării la o instituție de sănătate publică în termen de 24h de la trecerea frontierei. În acest scop instituția de sănătate publică va fi contactată prin portalul electronic www.e-zdravlje.gov.rs.

La granița terestră româno-sârbă sunt deschise în prezent traficului rutier de mărfuri și de persoane punctele de trecere Srpska Crnja-Jimbolia, Stamora Moravița, Porțile de Fier I, iar pentru traficul feroviar de mărfuri punctele de trecere Jimbolia/Srpska Crnja și Stamora Moravița/Vatin.

Punctele de frontieră între România și Serbia care au fost închise sunt următoarele: Valcani-Vrbica (rutier), Comlosu Mare - Nakovo (rutier), Foeni – Jasa Tomic (rutier), Naidas –Kaluderovo (rutier), Porțile de Fier 2 – Djerdap 2 (rutier), Moldova Veche – Golubac (fluvial), Svinița – Donji Milanovac (fluvial), Orșova – Tekija (fluvial), Porțile de Fier/Drobeta – Kladovo (fluvial).

Excepții de la obligativitatea prezentării unui test PCR negativ :

- cetățenii străini care intră pe teritoriul Republicii Serbia din România, Bulgaria, Croația sau Macedonia de Nord și se află în tranzit care nu depășește 12 ore;

- persoanele care intră pe teritoriul Republicii Serbia dinspre unul din cele patru state doar dacă au tranzitat, pentru nu mai mult de 12 ore, teritoriul acestora.

- cetățenii sârbi, precum și cetățenii străini care au domiciliul sau reședința în Republica Serbia și lucrătorii transfrontalieri, dacă dețin documente doveditoare valabile în acest sens;

- membrii echipajelor de transport rutier de marfă aflate în tranzit, dacă durata tranzitului teritoriului Republicii Serbiei nu depășește 12 ore, precum și transportatorii care au ca destinație finală Serbia sau care preiau marfă din Serbia;

- membrii echipajelor de transport rutier de persoane (autobuze de linie și de transport internațional de persoane), aflați sau în tranzit sau cu destinație finală sau stație în Republica Serbia;

- personalul feroviar;

- personalul navigant cu destinația Republica Serbia precum și personalul navigant și pasagerii aeronavelor care tranzitează aeroporturile sârbe;

- copiii cu vârsta de până la 12 ani, dacă părinții, tutorii sau persoanele care îi însoțesc prezintă un test molecular negativ (PCR) pentru infecția cu COVID-19, nu mai vechi de 48 de ore;

- personalul navelor fluviale care transportă marfă către un port intern sârb sau care se află în tranzit. Tranzitul fluvial pe căile navigabile internaționale pe teritoriul Serbiei este limitat, în cazul navigației în amonte, la maximum 90 de ore de la momentul intrării pe teritoriul Serbiei pentru barje și la 60 de ore pentru nave; în cazul navigației în aval este limitat la 72 de ore pentru barje și la 54 de ore pentru nave.

- personalul diplomatic și consular acreditat în Republica Serbia și personalul organizațiilor internaționale, precum și membrii lor de familie, posesori ai cărților de identitate specifice emise de autoritățile sârbe competente;

- convoaiele umanitare agreate pe cale diplomatică.

Lista statelor pentru care se aplică măsura obligativității prezentării testului molecular negativ (PCR) pentru infecția cu virusul SARS-Cov-2 este actualizată periodic de Ministerul sârb al Sănătății. Totodată, informații detaliate, inclusiv deciziile adoptate de autoritățile sârbe în contextul pandemiei, sunt disponibile pe site-ul Guvernului Republicii Serbia: https://www.srbija.gov.rs/ la secțiunea COVID-19.

De la obligația prezentării la o instituție de sănătate publică în termen de 24h de la data intrării dinspre Croația, Muntenegru sau Bosnia și Herțegovina sunt exceptate următoarele categorii de persoane:

- personalul diplomatic și consular acreditat în Republica Serbia și personalul organizațiilor internaționale, precum și membrii lor de familie, posesori ai cărților de identitate specifice emise de autoritățile sârbe competente;

- persoanele care locuiesc în zona de frontieră și care dețin teren agricol pe teritoriul Republicii Serbia care se deplasează în vederea desfășurării lucrărilor Agricole; în acest sens la trecerea frontierei vor prezenta dovada titlului de proprietate asupra terenului sau declarația scrisă a proprietarului terenului privind deplasarea persoanei respective în vederea realizării lucrărilor agricole;

- persoanele care locuiesc în zona de frontieră și care sunt angajate pe teritoriul Republicii Serbia, dacă prezintă dovada din partea angajatorului;

- personalul navigant al aeronavelor care au ca destinație finală R. Serbia;

- membrii echipajelor de transport internațional aflate în tranzit sau care au ca destinație finală Serbia sau care preiau marfă din Serbia, și anume:

- transport rutier internațional de marfă (durata tranzitului teritoriului Republicii Serbiei nu poate depăși 12 ore);

- nave fluviale care transportă marfă către un port intern sârb sau care se află în tranzit. Tranzitul fluvial pe căile navigabile internaționale pe teritoriul Serbiei este limitat, în cazul navigației în amonte, la maximum 90 de ore de la momentul intrării pe teritoriul Serbiei pentru barje și la 60 de ore pentru nave; în cazul navigației în aval este limitat la 72 de ore pentru barje și la 54 de ore pentru nave.

- autobuze de linie și de transport internațional de persoane, aflațe sau în tranzit sau cu stație de sosire sau plecare în Republica Serbia ;

- personalul feroviar;

- convoaiele umanitare agreate pe cale diplomatică.

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Purtarea măștilor este obligatorie în spații publice închise și în mijloacele de transport în comun, precum și aer liber, în spații aglomerate, în caz contrar aplicându-se sancțiunea amenzii. Sunt interzise adunările de mai mult de 30 de persoane, atât în spații închise, cât și în spații deschise, cu asigurarea a min. 1,4 m între persoane, respectiv 4mp pentru fiecare persoană.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

Informații detaliate, inclusiv deciziile adoptate de autoritățile sârbe în contextul pandemiei sunt disponibile pe site-ul Guvernului Republicii Serbia https://www.srbija.gov.rs/ la secțiunea COVID-19.

În cazul apariției unor simptome specifice COVID-19 pacienții sunt rugați să se prezinte imediat la cea mai apropiată policlinică (în intervalul 07.00 – 22.00) sau la camera de gardă a celui mai apropiat spital în afara acestui interval. Pentru urgențe medicale apelați serviciul de ambulanță la numărul 194.

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la București

https://romania.mfa.gov.md/

Ambasada Serbiei în Republica Moldova, cu sediul la București

https:// http://bucharest.mfa.gov.rs/index.php

 

Actualizat 09.09.20

Începând cu 15 august 2020, ora 00.00, accesul cetățenilor străini care intră pe teritoriul Republicii Serbia din România, Bulgaria, Croația sau Macedonia de Nord este permis doar cu prezentarea unui test molecular negativ (PCR) pentru infecția cu COVID-19, nu mai vechi de 48 de ore, efectuat în laboratoare acreditate la nivel național.

URMĂTOARELE CATEGORII DE CETĂȚENI STRĂINI SUNT SCUTIȚI DE CONDIȚIILE MENȚIONATE MAI SUS LA INTRAREA ÎN REPUBLICA SERBIA DIN ORICARE DINTRE ACESTE PATRU ȚĂRI:

1) cetățeni străini care tranzitează teritoriul Republicii Serbia. Tranzitul pentru cetățenii străini se limitează la o perioadă de până la 12 ore de la momentul intrării pe teritoriul Republicii Serbia;

2) cetățeni străini care au tranzitat nu mai mult de 12 ore prin Republica Macedonia de Nord, Republica Bulgaria, România și Republica Croația;

3) cetățeni străini cu permis de ședere sau stabilire definitivă în Republica Serbia;

4) echipaje ale autovehiculelor de marfă în traficul rutier de transport internațional. În cazul tranzitului internațional de marfă prin trafic rutier, acesta va fi limitat la o perioadă de până la 12 ore de la data intrării pe teritoriul Republicii Serbia;

5) echipajul de zbor și echipajul de cabină pe aeronavele cu Republica Serbia ca destinație finală sau care tranzitează prin aeroporturi internaționale din Republica Serbia;

6) membri ai personalului acreditat al misiunilor diplomatice și consulare străine și al oficiilor organizațiilor internaționale, inclusiv membrii familiei lor care dețin cărți de identitate speciale, identificați prin documente emise de Ministerul Afacerilor Externe și de Secretariatul General al Guvernului;

7) copii cu vârsta de până la 12 ani, dacă părintele, tutorele legal sau o persoană din gospodăria familiei care însoțește copilul are un test PCR negativ de cel mult 48 de ore;

8) cetățeni străini care desfășoară activități de transport internațional, recuperează sau descarcă mărfuri sau în scopul transportului de persoane către sau prin Republica Serbia.

Cetățenii străini care intră pe teritoriul Republicii Serbia din alte destinații (altele decât Macedonia de Nord, Bulgaria, România și Croația) pot intra în Republica Serbia în conformitate cu procedura de până acum, adică nu sunt obligați să aibă un test PCR negativ și nici nu vor fi supuși măsurii de autoizolare. 

LINK-URI PENTRU ACTUALIZĂRI ALE ALERTEI DE CĂLĂTORIE

http://www.mfa.gov.rs/en/themes/covid173202019

https://covid19.rs/homepage-english/.

https://www.srbija.gov.rs/ la secțiunea COVID-19