Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Sfaturi de călătorie

Întrebări frecvente

Înscrierea copilului în paşaport

 

Întrebare:

Am auzit că copiii vor trebui să deţină paşapoarte din primul an de viaţă în cazul plecării peste hotare. Când vor intra în vigoare noile schimbări?

Răspuns:

Copiii vor trebui să deţină paşapoarte din primul an de viaţă în cazul în care părinţii vor decide să plece peste hotare împreună cu ei. Paşapoartele în vigoare nu vor fi schimbate, noile modificări se vor răsfrânge doar asupra persoanelor care urmează să perfecteze paşaportul sau sa-l schimbe pe cel actual. Preţul paşaportului va rămâne acelaşi.

Noile schimbări vor intra în vigoare după examinarea şi adoptarea proiectului de lege de către Parlament şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial. Pentru informaţii adiţionale accesaţi - www.mdi.gov.md

 

Acţiuni Notariale

 

Întrebare:

Dacă nu putem ajunge la sediul Secţiei Consulare a Ambasadei, se pot autentifica procurile prin corespondenţă?

Răspuns:

Nu. Prezenţa personală la sediul Secţiei Consulare a Ambasadei este necesară pentru verificarea de către funcţionarul consular a identităţii persoanei care semnează procura şi a însuşirii conţinutului acesteia. Această cerinţă reprezintă o măsură de asigurare inclusiv pentru dumneavoastră, pentru a evita situaţia în care o altă persoană declară date despre sau în numele dumneavoastră.

În cazul în care, din cauza distanţei sau a unei alte imposibilităţi de deplasare la Secţia Consulară a Ambasadei, nu vă puteţi prezenta personal, aveţi posibilitatea, în funcţie de caracterul procurii, de a o autentifica la un notar local român. A se vedea şi informaţia Legalizarea consulară

 

Transcrierea actelor de stare civilă emise de autorităţi străine

 

Întrebare:

Sunt cetăţeancă a Republicii Moldova căsătorită cu un cetăţean român şi recent am născut un copil pe teritoriul României. Este necesară transcrierea certificatelor de căsătorie şi de naştere a copilului?

Răspuns:

Naşterile, căsătoriile, schimbările de nume şi decesele petrecute în străinătate nu figurează în evidenţele autorităţilor moldoveneşti decât dacă sunt declarate şi înregistrate. Dacă nu sunt înregistrate, autorităţile moldoveneşti nu le pot recunoaşte din oficiu şi nu pot rezolva anumite operaţiuni ulterioare, de care aveţi nevoie. De exemplu, dacă v-aţi căsătorit în România/Serbia/ Muntenegru şi v-aţi schimbat numele ca urmare a căsătoriei, autorităţile moldoveneşti nu vor putea emite un paşaport pe noul nume decât dacă înregistraţi certificatul de căsătorie străin. Ele nu vor putea emite un paşaport nici pe numele dinaintea căsătoriei, pentru că documentele pe care le veţi anexa la cererea de paşaport vor arăta că numele Dumneavoastră s-a schimbat.

Actele de stare civila eliberate cetăţenilor Republicii Moldova de organele competente ale ţarilor străine, in conformitate cu prevederile art. 13 alin (2) al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civila, au putere doveditoare în Republica Moldova, doar dacă sunt transcrise în registrele de stare civila a Republicii Moldova.

Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civila ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civila. Pentru informaţii adiţionale accesaţi - www.mdi.gov.md

 

Întrebări generale

 

Întrebare:

Am auzit că unii călători pot fi întorşi de la punctul de trecere a frontierei în România, chiar dacă ei posedă o viză valabilă. Care ar putea fi cauza acestui fapt?

Răspuns:

Viza reprezintă doar un permis preliminar de intrare, care nu autorizează în mod automat intrarea în ţară a posesorului său. Călătorului ar putea să i se ceară să prezinte dovezile condiţiilor de intrare şi şedere pe teritoriul României şi dacă el nu le poate prezenta, ar putea fi întors de la hotar.

 

Întrebare:

Sunt căsătorită cu un cetăţean român şi aş dori să aflu condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc ca să obţin şi eu cetăţenia română.

Răspuns:

Pentru obţinerea informaţiilor privind formalităţile pe care trebuie să le îndepliniţi în scopul obţinerii cetăţeniei române trebuie să vă adresaţi Ministerului Justiţiei al României – Serviciul Cetăţenie (www.just.ro).

 

Întrebare:

Sunt cetăţean cu dublă cetăţenie (Republica Moldova şi România), domiciliat permanent în România si doresc să solicit din Republica Moldova duplicatele unor actelor de stare civilă/ şi alte acte. Unde pot sa mă adresez în vederea obţinerii acestora?

Răspuns:

Vă recomandăm să vă adresaţi, după caz, următoarelor instituţii:

  • Arhiva Naţională a Republicii Moldova
  • str. Gheorghe Asachi, 67-B, MD-2028 Chişinău, Republica Moldova
  • tel: (00373-22) 73-58-27, 73-54-96
  • fax: (00373-22) 73-58-27, 73-58-36
  • Serviciul Stare Civilă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale a Republicii Moldova
  • Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova
  • str. Puşkin 47, 2005 Chişinău, Republica Moldova
  • tel: (00373-22) 21-22-44
  • fax: (00373-22) 22-63-73