Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Taxele pentru Serviciile Consulare

Tipul Acțiunii ConsulareTaxele se achită în EURO
Taxe ConsulareTaxe AferenteTotal:
I. Perfectarea vizelor
Tipul VizeiTip A - viză de tranzit aeroportuar20020
Tip B - viză de tranzit40040
Tip C - viză de scurtă ședere40040
Tip D - viză de lungă ședere40040
 Taxele se achită în EURO
Taxe ConsulareTaxe aferenteTaxa ASPTotalTaxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat
II. Documentarea cu acte de identitate:
Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate.Termen5 zile30111960În proces de negociere
15 zile30101050 
30 zile309645 
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului pentru copii sub 7 ani.Termen5 zile401253105 
15 zile40133790 
30 zile40103080 
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului pentru copii de la 7 până la 12 ani.Termen5 zile401253105 
15 zile40133790 
30 zile40103080 
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului pentru adulți.Termen5 zile401169120 
15 zile401149100 
30 zile40113990 
 Taxe ConsulareTaxe AferenteTotal:
III. Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv.
 15020170
IV. Eliberarea titlului de călătorie
 20525
V. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei.
Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective.10515
Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective.30020320
Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective.10515
Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova.50050
Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova.10010
Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie.50050
VI. Înregistrarea actelor de stare civilă.
Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie.502070
Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.25020270
Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani.502070
Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei.15020170
Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv.20525
Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv.201030
VI. Îndeplinirea actelor notariale.
Autentificarea procurii:a) în numele persoanei fizice30030
b) în numele persoanei juridice60060
Autentificarea testamentului.30030
Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj.1005105
Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale.50/lună050
Legalizarea semnăturilor de pe documente.10010
Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele.2/pagină02
Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele.10/pagină010
Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc20020
b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie10010
c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului15015
Primirea documentelor la păstrare20/lună020
Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv10010
Întocmirea protestelor de mare30030
Asigurarea probelor50050
Alte acte notariale50050
VII. Supralegalizarea consulară.
Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova.a) pentru persoane fizice30535
b) pentru persoane juridice60565
VIII. Alte acțiuni consulare
Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova.30535
Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte.30535