Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Titlu de călătorie

Titlul de călătorie este documentul de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sunt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sunt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova (paşaport expirat, deteriorat, pierdut sau furat).

Pentru solicitarea TITLULUI DE CĂLĂTORIE, solicitantul, urmează să se prezinte personal la Ambasadă conform programului.

Pentru emiterea titlului de călătorie se va achita o taxă consulară de 25 euro.

Eliberarea TITLULUI DE CĂLĂTORIE pentru copiii cu vârsta până la 18 ani.

Pentru solicitarea TITLULUI DE CĂLĂTORIE pentru copiii minori, solicitantul/reprezentantul legal ( mama sau tata), cetățeanul Republicii Moldova, urmează să se prezinte PERSONAL cu copilul la Ambasadă conform programului.

Se vor prezenta următoarele acte:

  • Cererea de solicitare a titlului de călătorie, pe care părintele o completează la Ambasadă;
  • Certificat de naștere a copilului minor (original + o copie);
  • 2 foto de mărimea 35x45 mm color, pe fon alb, mat (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
  • Originalul paşaportului sau buletinului de identitate a părintelui care depune cererea şi o copie;
  • Paşaportul expirat/deteriorat al copilului minor, după caz.
  • Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, titlul de călătorie se emite GRATIS

NOTĂ:

  • Termenul de valabilitate a titlului de călătorie este de 30 de zile. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare în Republica Moldova.
  • Titlul de călătorie se foloseşte EXCLUSIV pentru întoarcerea în Republica Moldova şi nu pentru a călători în alte ţări.
  • În caz de necesitate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova pot solicita şi alte documente care contribuie la identificarea persoanei şi stabilirea datelor cu caracter personal.