Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Titlu de călătorie

 

Durata serviciului: 15 - 20 minute
Programarea la acest serviciu este opțională: Persoanele se pot prezenta în lipsa programării prealabile. Procesarea și eliberarea titlului de călătorie are loc în aceeași zi în care a fost depusă cererea (în intervalul orelor 15:00-16:30). În cazul în care, sunt necesare acțiuni suplimentare de verificare, funcționarul consular, își rezervă dreptul de a extinde termenul de procesare, cu informarea prealabilă a solicitantului.

NU este obligatorie achitarea în avans a serviciilor consulare.


pentru adulți – 15 euro, cu eliberarea actului în ziua solicitării
pentru minori – gratuit , cu eliberarea actului în ziua solicitării

Titlul de călătorie este un document de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova, cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un asemenea document la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sunt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sunt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova (ex. paşaport expirat, deteriorat, pierdut sau furat).

Pentru aplicarea cererii de eliberare a unui TITLU DE CĂLĂTORIE, este necesar să vă prezentați personal la sediul secției consulare a Ambasadei Republicii Moldova la București (str. Ermil Pangratti nr. 12), în baza unei programări prealabile. Programarea poate fi efectuată Aici

În cazul copiilor minori, aceștia se vor prezenta la sediul secției consulare însoțiți de reprezentantul legal ( mama sau tata).

Pentru solicitarea titlului de călătorie se vor prezenta:
  • cererea tip (disponibilă AICI)
  • pașaportul expirat;
  • Notă: în cazul în care pașaportul este, deteriorat, pierdut sau furat, solicitantul va depune o declarație.
  • după caz, buletinul de identitate și fișa de însoțire;
  • 2 poze în format 3x4 cm (conform cerințelor menționate mai jos);
  • după caz, certificatul de naștere al solicitantului;
  • după caz, certificatul de căsătorie și / sau certificatele de divorț;

ATENȚIE: În cazul copiilor minori, este necesar certificatul de naștere al părinților, un act de identitate al unuia din părinți. Pentru părinții aflați în divorț, pe lângă certificatul de divorț, se va solicita o declarație din partea celuilalt părinte, autentificată notarial, privind acordul la documentare cu titlu de călătorie și alte acte de identitate.

  • Termenul de valabilitate al titlului de călătorie este de 30 de zile, din momentul eliberării. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare în Republica Moldova.
  • Titlul de călătorie este destinat EXCLUSIV pentru întoarcerea în Republica Moldova. Utilizarea acestuia în scopul călătoriilor în alte destinații, nu va fi posibilă.