Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Transcrierea actelor de stare civilă

 

Durata serviciului: 15 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent transcrierea câtorva acte de stare civilă va înregistra o singură programare

Termenul de soluționare este de circa 60 zile de la data depunerii cererii
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de naștere moldovenesc pentru copilul născut în România - gratuit.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de căsătorie moldovenesc înregistrată în România - 15 euro.
 • întocmirea dosarului cu eliberarea certificatului de deces moldovenesc pentru cetățeanul RM decedat în România: gratuit.

Cetățeanul Republicii Moldova care a înregistrat acte de stare civilă pe teritoriul României (copii născuți, căsătorie, divorț, deces membru de familie) este obligat să declare faptele de stare civilă și să le înregistreze corespunzător în registrul de stare civilă al Republicii Moldova.

În baza certificatului de stare civilă românesc autoritatea Republicii Moldova va înregistra actul de stare civilă eliberând în acest sens certificat moldovenesc.

În cazul copiilor minori, aceștia se vor prezenta la sediul secției consulare însoțiți de reprezentantul legal ( mama sau tata).

Pentru transcrierea actului de naştere eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să depună următoarele acte:
 • cererea de transcriere a actului de naştere (în original+1 copie);
 • Certificatul de nastere (în original+1 copie);
 • paşapoartele părinţilor (2 copii);
 • certificatul de căsătorie (2 copii);
 • certificatele de naștere ale parinților.
 • Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie: adulți – 15 Euro, minori – gratuit.
Pentru transcrierea actului de căsătorie eliberat de către autorităţile unui stat străin după 17.08.2001, solicitantul urmează să prezinte la Ambasadă următoarele acte:
 • cererea de transcriere a actului de căsătorie (în original+1 copie);
 • Certificatul de căsătorie (în original+1 copie);
 • paşapoartele solicitanţilor (2 copii);
 • certificatele de naştere ale solicitanţilor (2 copii);
 • dovada achitării taxelor consulare şi aferente.
 • Suma taxelor consular și cheltuielilor aferente pentru întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 15 Euro.
 • NU este obligatorie achitarea în avans a serviciilor consulare.
 • În conformitate cu Legea privind actele de stare civilă, nr. 100 din 26.04.2001 (Publicată la 17.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 97-99, art. Nr. 765), actele de stare civilă (de naştere, de căsătorie, de schimbare a numelui etc.) ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale ţărilor străine au putere doveditoare în Republica Moldova numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.
 • Actele de stare civila înregistrate de către autorităţile unui stat străin 17.08.2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova. Această procedură presupune perfectarea certificatului moldovenesc de stare civilă.
 • Cetăţeanul Republicii Moldova este obligat să declare transcrierea, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă.
 • Înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în afara teritoriului ţării, se efectuează de către organele de stare civilă din Republica Moldova sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova.