Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Cadrul juridic bilateral

Sunt semnate 13 acorduri bilaterale.

1. Protocol cu privire la consultări și colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Iugoslavia, semnat la Belgrad la 02.04.1997;

2. Protocol cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Sofia la 15.03.1995;

3. Declarație comună a Președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin și a Președintelui Serbiei și Muntenegru, Svetozar Marovici, semnat la Chișinău la 09.06.2005;

4. Convenție între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate, semnat la Chișinău la 09.06.2005;

5. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru

privind abolirea regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la Chișinău la 09.06.2005

6. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegru cu privire la colaborarea în domeniul învățământului și culturii, semnat la Chișinău la 09.06.2005;

7. Memorandum de Înțelegere între Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției

al Republicii Moldova și Unitatea administrativă de prevenire a spălării banilor din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Serbia privind cooperarea în schimbul de informații referitoare la spălarea banilor și finanțarea terorismului, semnat la Chișinău la 12.10.2010;

8. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind readmisia

persoanelor cu ședere ilegală, semnat la Ljubljana la 28.02.2011;

9. Protocol de implementare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală, semnat la Ljubljana la 28.02.2011;

10. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Belgrad la 04.12.2013;

11. Acord dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperare și asistență reciprocă în domeniul vamal, semnat la București la 20.06.2014;

12. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind abolirea

regimului de vize pentru cetățenii acestora, semnat la București la 23.12.2014;

13. Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind transporturile rutiere internaționale de pasageri și de mărfuri, semnat la Belgrad la 01.11.2016.