Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în România

A A A

Certificat de capacitate matrimonială

Durata serviciului: 10 minute
Programarea este obligatorie: un solicitant = o programare. Persoana care solicită concomitent mai multe acte de stare civilă va înregistra o programare

  • în termen de 30 zile 37 euro
  • în termen de 45 zile 26 euro
Certificatul de stare civilă reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în conformitate cu cadrul normativ al Republicii Moldova (exprimând dovada lipsei impedimentelor la căsătorie).
Pentru solicitarea actului indicat în această rubrică cetățeanul Republicii Moldova va prezenta:
  • buletin de identitate cu fișa de însoțire sau pașaport valabil moldovenesc în original și fotocopie al cetățeanului moldovean;
  • documente de stare civilă, care fac dovada stării civile a solicitantului (certificat de divorţ, certificat de deces al soţului).
Pentru solicitarea actului este necesară prezența la Secția consulară a Ambasadei a cetățeanului Republicii Moldova. În cazul căsătoriei în România a doi cetățeni moldoveni fiecare dintre ei va avea nevoie de acest act.
  • Cererea persoanei se expediază Agenției Servicii Publice care perfectează actul și îl transmite consulatului.
  • La depunerea cererii plata taxelor poate fi efectuată în 2 modalități: cu numerar la bancă, prin virament bancar cu imprimarea dovezii transferului bancar.
  • NU este obligatorie achitarea în avans a serviciilor consulare.
  • În anumite cazuri, pentru clarificarea unor fapte funcționarul consular este în drept să solicite alte acte/certificate doveditoare.
  • Secția consulară a Ambasadei informează telefonic solicitantul despre orarul de ridicare a actului, cu ridicarea actului de către solicitant sau de persoana împuternicită corespunzător.
  • Actul indicat în această rubrică se poate perfecta în timp redus (de la câteva ore la câteva zile) și în Republica Moldova la Agenția Servicii Publice prin prezența personală a titularului sau prin persoană terță împuternicită prin procură autentificată notarial. Pentru procură recomandăm consultarea rubricii Acte notariale.